SKS

            Program „ Szkolny Klub Sportowy” skierowan jest do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej tj. treningami w klubie sportowym.

Projekt polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w okresie luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2019r. systematycznych zajęć sportowych.

Cele programu:

·  stymulownie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

· poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

· promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

· zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

· stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

· tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

· optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

· promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

· wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

            W ramach realizacji projektu Szkolny Klub Sportowy 2019 w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym zostały utworzone  trzy  grupy sportowe, które łącznie liczą 60 osób.