DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJ ∆ SZKOLNYCH

31.10.2019

2.01.2020; 3.01.2020

15.10.19

21.04.2020; 22.04.2020; 23.04.2020

12.06.2020