KONSPEKTY LEKCJI

INFORMATYKA KLASA VI                           

Chmura w intrnecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu dokumentów.
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA VIII  Samorząd terytorialny w Polsce.
INFORMATYKA KLASA VI                             Tworzenie wykresów w MS Excel.
MATEMATYKA                                                   Wprowadzenie do twierdzenia Pitagorasa.