KONSPEKTY LEKCJI

INFORMATYKA KLASA VI                           

Chmura w intrnecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu dokumentów.
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA VIII  Samorząd terytorialny w Polsce.
INFORMATYKA KLASA VI                             Tworzenie wykresów w MS Excel.
MATEMATYKA kl. VIII                                       Wprowadzenie do twierdzenia Pitagorasa.
EDUKACJA MATEMATYCZNA KL. I Detektywi w akcji - matematyczny escape room.
MATEMATYKA  kl. V Porównywanie ułamków zwykłych.
JĘZYK ANGIELSKI kl. V Stopniowanie przymiotników.