Skład Prezydium  Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

p. Aldona Jakubowska  - Przewodnicząca

p. Łukasz Jaworski – Zastępca Przewodniczącej

p. Dorota Kowalska – Skarbnik

p. Anna Sołdańska – Sekretarz

p. Izabela Borowska – Członek Prezydium

p. Anna Waszczak – Członek Prezydium

 

Skład Komisji Rewizyjnej

p. Grażyna Piórkowska

p. Marta Garwacka

p. Katarzyna Stopa

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW (kliknij)

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej

95 9015 0001 0000 5715 2000 0010