SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca – Maja Nadolska

Zastępca przewodniczącej – Oliwia Laskowska

Skarbnik – Iwo Szablewski

Sekretarz – Hanna Borowska

Kronikarze  - Zuzanna Żołnowska, Zuzanna Nowakowska

Opiekun - Monika Łyczkowska