WYNIKI II INTEGRACYJNEGO BIEGU BORKOWSKIEGO

 

GIMNAZJUM CHŁOPCY KL. III

GIMNAZJUM CHŁOPCY KL. I - II

GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA KL. III

GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA KL. I - II

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VI DZIEWCZĘTA

NORDIC WALKING

OPEN  - KOBIETY

OPEN -  MĘŻCZYŹNI

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - MĘŻCZYŹNI

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV - V CHŁOPCY

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV - V DZIEWCZĘTA

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. VI  CHŁOPCY

NIEPEŁNOSPRAWNI Z UPOŚLEDZENIEM KOŃCZYN DOLNYCH - KOBIETY

NIEPEŁNOSPRAWNI Z UPOŚLEDZENIEM KOŃCZYN DOLNYCH - MĘŻCZYŹNI

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH