REKRUTACJA 2022/2023

 
Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego
 

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej
 

 

Zasady rekrutacji