SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORKOWIE KOŚCIELNYM

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca – Julia Jaworska

Zastępca przewodniczącej – Aleksandra Rosińska

Skarbnik – Izabela Ostrowska

Sekretarz – Weronika Majewska

Kronikarze  - Julia Żołnowska, Julia Nowak

Opiekun - Monika Łyczkowska